Tolio AI

Så Skriver du Bättre Nyhetsbrev med AI

Digital kommunikation har kommit att få en större och större betydelse i affärsvärlden under de senaste årtiondena. Idag är det nästan en förutsättning att företag syns och kommunicerar med kunder digitalt för att nå ut till kunder där de finns och där de kan nås på ett effektivt sätt.

Ett av de mest effektiva sätt och potentiellt också mest utbredda sätt som företag kommunicerar med sina kunder är via nyhetsbrev. En stor andel företag använder sig av nyhetsbrev för att kontinuerligt kommunicera med kunder och nå ut till sin målgrupp med information och nyheter. Det är ett effektivt sätt då nästan alla har en e-postaddress och kostnaden för att kommunicera med kunder på detta sätt är otroligt lågt.

Ett väl utformat nyhetsbrev kan inte bara stärka kundrelationer utan även driva försäljning och öka kunders engagemang. Samtidigt kommer detta med en del utmaningar och att skapa högkvalitativt och engagerande innehåll via nyhetsbrev kan vara både svårt och tidskrävande. Även om nyhetsbrevsutskick kan vara en väldigt effektiv marknadsföringsmetod tävlar många företag om kundernas uppmärksamhet vilket gör att deras inkorgar ständigt fylls med nya mail. För att därför lyckas med nyhetsbrev är det viktigt att veta hur man skriver engagerande och högkvalitativa nyhetsbrev som målgruppen vill läsa, och som får dem att konvertera.

Det är här Tolio kommer in i bilden. Att skriva högkvalitativ och säljande text är både tidskrävande och svårt men med hjälp av AI revolutioneras denna uppgift. Tolios AI-drivna plattform för skrivande erbjuder en unik lösning för att effektivisera och förbättra skrivandet av nyhetsbrev för att hjälpa dig att spara tid och producera effektivare nyhetsbrev.

Tolio är ett mångsidigt AI-drivet skrivverktyg som erbjuder en mängd olika funktioner för alla skrivbehov, inklusive skrivandet av nyhetsbrev. Med automatisering av skrivandet, tillsammans med flera anpassningsmöjligheter kan nu alla, oavsett skriverfarenhet, producera engagerande och intressanta nyhetsbrev på snabbare tid.

I denna artikel ska vi titta närmare på hur du kan skriva bättre nyhetsbrev med hjälp av AI för att driva bättre resultat på kortare tid.

Anpassa efter din målgrupp med Tolio

Att skicka ut nyhetsbrev är någonting som en stor andel av alla företag gör. Detta då marknadsföring via e-post är ett kostnadseffektivt och också effektivt sätt att nå ut till sin målgrupp och kommunicera med sina kunder.

Samtidigt finns det flera saker att tänka på för att lyckas med e-postmarknasföring. Många kunder blir bombarderade med e-postutskick från ett stort antal företag och konkurrensen att fånga kundernas uppmärksamhet i deras inkorgar är hård. Det är därför viktigt att utforma e-postmeddelandena på ett effektivt sätt för att göra de så engagerande och intressanta som möjligt.

Detta börjar med att förstå din målgrupp och att anpassa texterna utifrån detta. Samtidigt kräver det god språklig kunskap och skrivförmåga för att kunna anpassa texter efter målgruppen. Tolios AI-verktyg kan användas för att anpassa texterna efter målgruppen på bästa möjliga sätt. 

Anpassa texter efter målgrupp

Tolios AI-drivna skrivverktyg erbjuder flera möjligheter att anpassa stil och ton efter din målgrupp. Varje skrivverktyg i Tolios plattform erbjuder möjlighet att ställa in ton, stil, och ytterligare detaljer så att AI:n producerar text i en ton och stil som passar din målgrupp. Alla marknadsförare vet vikten av att känna till sin målgrupp och sedan utforma texter utifrån detta då det kan ha en enorm påverkan på hur effektivt marknadsföringsmeddelandet är. Detta är särskilt viktigt i den digitala världen när konkurrensen är högre än någonsin och alla konkurrerar att fånga sin målgrupps uppmärksamhet.

Skapa din egen varumärkesröst

Tolio AI

En funktion som är ovärderlig för företag när de skapar sina marknadsföringsmeddelanden är Tolios ”varumärkesröst”-funktion. Denna funktion gör det möjligt att programmera AI:n med din egna varumärkesröst som du sedan kan använda för Tolios AI-skrivverktyg.

Funktionen ger möjlighet att ladda upp dokument kopplat till ditt företag samt specificera ytterligare detaljer om ditt företag för att utbilda AI:n om ditt varumärke. AI:n kan sedan använda sig av denna varumärkesröst när den skapar texter åt dig. Resultatet är att AI:n är väl informerad om ditt företag, din varumärkesröst, din målgrupp, och hur den ska utforma texter som tilltalar din målgrupp på bästa sätt. Detta gör det otroligt enkelt och smidigt att skapa anpassade texter med AI som tilltalar din målgrupp och framförallt som är konsekventa. När man etablerar sin varumärkesröst är en av de viktigaste aspekterna att kommunicera konsekvent med samma stil och röst och denna funktion tillåter dig att göra just detta.

Anpassad AI-mall

Tolios plattform erbjuder ett stort antal plattformar som var och en är utvecklade och förprogrammerade för en specifik texttyp. Bland de många mallar du har att välja mellan finns det flera mallar för just nyhetsbrev.

Tolio AI

Utöver de förprogrammerade mallarna har du också möjlighet att skapa dina egna anpassade AI-mallar vilket på ett mer detaljrad sätt tillåter dig att anpassa texterna efter målgrupp och syfte.

När du skapar en egen AI-mall kan du specificera vilken typ av text du vill att AI:n ska skapa och kan närmare definiera din målgrupp så att AI:n vet för vem den ska skriva och hur den bäst ska utforma texterna den producerar.

Smart AI-textredigerare

Tolios AI-drivna skrivverktyg presenteras i en intuitiv textredigerare som ger dig tillgång till kraften av AI även i textredigeringen.

Detta gör det inte bara möjligt att skriva bättre och mer anpassade texter men effektiviserar också själva redigeringsprocessen och kan spara massor av tid.

Tolio AI

I textredigeraren har du primärt två AI-funktioner. För det första kan du instruera AI:n vad du vill att den ska göra med hela texten, till exempel ”gör så att texten blir mer säljande”, så kommer AI:n att skriva om den efter denna instruktion. För det andra har du en lång lista av funktioner som AI:n kan agera på såsom ”förbättra skrivandet”, ”ändra ton”, ”justera stil”, och mycket mer. Alla dessa funktioner gör alla till ett proffs på att skriva och gör det möjligt att finputsa texter utan att direkt vara ett proffs på att skriva. Det effektiviserar också själva redigeringsprocessen dramatiskt.

Feedback och idéer med AI-assistenter

En annan AI-funktion i Tolios plattform som kan komma väl till hands när du ska skriva nyhetsbrev är Tolios AI-assistenter. Plattformen erbjuder ett stort antal AI-assistenter som har programmerats för att vara experter inom specifika områden. Om du är osäker vad du ska skriva om och hur du ska skriva ditt nyhetsbrev kan du diskutera och bolla idéer med en AI-assistent för att få tips och råd på detta. Som marknadsförare behöver man ofta producera ett stort antal nyhetsbrev konsekvent och det kan ibland vara svårt att komma på idéer. Denna funktion kan vara ovärderlig för detta syfte för att få tips på idéer och effektivisera processen att komma på vad du ska skriva om.

Optimering av nyhetsbrev

Som marknadsförare är det viktigt att veta hur man utvärderar och sedan anpassar och optimerar sina marknadsföringskampanjer för att prestera bättre i framtiden.

Tolio kan inte bara användas för att hjälpa dig att skriva bättre nyhetsbrev snabbare men kan också hjälpa dig att förbättra och justera dina kampanjer för att förbättra deras resultat.

A/B testning

Tolios verktyg ger dig möjlighet att skapa flera versioner av en text så att du kan köra A/B teser för att utvärdera vilken text som ger bäst resultat. I skrivverktygen kan du specificera ”Antal resultat” och sedan driva parallella kampanjer med olika texter och därmed utvärdera resultaten – utan att manuellt behöva utföra den tidskrävande uppgiften av att skriva flera olika nyhetsbrev.

Feedback

Ett annat sätt som du kan använda Tolio på är att be om feedback på dina texter från AI:n. Om ett nyhetsbrev presterade särskilt bra eller dåligt kan du be om feedback för att höra vad som var särskilt bra eller dåligt med nyhetsbrevet du skrev. En viktig aspekt av framgångsrik marknadsföring är att kontinuerligt justera och ändra dina texter baserat på kampanjernas resultat så att du kan lära dig från dem och skapa bättre kampanjer i framtiden.

Förbättring av Innehållskvalitet

När det kommer till professionell kommunikation såsom nyhetsbrev är det viktigt att dina texter är grammatiskt korrekta, fria från stavfel, och är formulerade på ett bra sätt. Tolios AI-verktyg producerar grammatiskt korrekt och högkvalitativa texter. Plattformen erbjuder också flera verktyg för att förbättra texternas kvalitet med allt från grammatikkontroller och justeringar och texternas stil. Alla dessa funktioner kan hjälpa till att skriva texter som håller hög kvalitet, något som är särskilt viktigt med nyhetsbrev.

Tolio kan till exempel föreslå förbättringar i textstrukturen, från rubriker till avslutningar, vilket gör ditt nyhetsbrev mer engagerande och lättläst.

Ämnesrader med AI

När det kommer till nyhetsbrev är ämnesraden nästan lika viktig som texten i själva nyhetsbrevet. När folks inkorg överfylls med e-postmeddelanden som alla konkurrerar om deras uppmärksamhet väljer många att slänga e-post innan de ens har läst dem om de inte ser intressanta ut vid första anblick. Av denna anledning spelar texten i ämnesraden en avgörande roll för att få folk att klicka på ditt nyhetsbrev och läsa vidare. Tolio erbjuder en AI-mall som är specifikt utformad för att skriva väloptimerade ämnesrader som får folk att klicka på dina nyhetsbrev. Om folk inte öppnar dina nyhetsbrev spelar det ingen roll hur välskrivet själva nyhetsbrevet är.

Att skriva intressanta och lockande ämnesrader är en kost som kräver god skrivkunskap och erfarenhet och med hjälp av AI kan du få hjälp med just detta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *