Tolio AI

Tolio Uppdaterar till GPT4o för all Textgenerering

Idag är på Tolio glada över att kunna meddela att vår plattform nu använder den senaste språkmodellen GPT4o för all textgenerering. Denna uppgradering innebär att våra användare nu kan dra nytta av de mest avancerade funktionerna inom AI-driven textproduktion för att möjliggöra ännu bättre och mer högkvalitativt innehåll. Fördelar med GPT4o: Denna uppdatering är ett

Tolio Uppdaterar till GPT4o för all Textgenerering Läs mer »

Illustration AI

Skillnad mellan RPA och AI – Förklarat

Dagens företag och organisationer använder olika typer av tekniker i sin verksamhet i allt större grad idag. Digitaliseringen inom affärsvärlden är enorm och går i en otroligt snabb takt. Teknik hjälper företag och organisationer att effektivisera och förbättra sina verksamheter och öka produktiviteten och lönsamheten. Under särskilt det senaste årtiondet och framförallt de senaste åren

Skillnad mellan RPA och AI – Förklarat Läs mer »

Tolio Artificiell intelligens illustration

Vad är Artificiell Generell Intelligens (AGI)?

Artificiell intelligens är ett område som har gjort enorma framsteg under de senaste åren. Det har gått till att vara ett forskningsområde och någonting som bara stora organisationer haft tillgång till – till att vara något som nu blivit en integrerad del av mångas vardag. Artificiell intelligens blir alltmer utbrett inom en mängd olika områden

Vad är Artificiell Generell Intelligens (AGI)? Läs mer »

Artificiell intelligens illustration TOLIO

Vad Behöver AI för att Fungera? Komponenter av AI

Artificiell intelligens, förkortat AI, är en teknik som forskare länge fascinerats av och arbetat med. Samtidigt är det bara under de senaste åren som termen har fått genomslag hos den breda massan, framförallt i takt med att denna teknik blivit alltmer avancerad och tillgänglig för allmänheten. Utveckligen av artificiell går idag i en rasande takt

Vad Behöver AI för att Fungera? Komponenter av AI Läs mer »