Funktioner

Tolio är en omfattande AI-lösning för innehållsskapande som erbjuder mycket mer än bara textgenerering. Med en mångsidig uppsättning AI-drivna verktyg användarvänligt gränssnitt gör Tolio det enklare än någonsin att skapa högkvalitativt innehåll på sekunder, när du än behöver det.

Tolios plattform är utvecklad med användarvänlighet i åtanke för att demokratisera användningen av AI och göra det möjligt för alla, oavsett teknisk kompetens att utnyttja kraften av artificiell i sitt innehållsskapande.

Intuitivt gränssnitt

När du loggar in på Tolio möts du av ett intuitivt gränssnitt med alla verktyg och funktioner samlade på ett och samma ställe. På vänster sida hittar du alla verktyg. Du börjar genom att helt enkelt klicka på det verktyg som du vill använda.

Du har också tillgång till ytterligare funktioner såsom ditt konto, information om prenumerationsplan, med mera. Högst upp till höger kan du välja mellan ”dark mode”, språk, kontoinställningar, eller att skapa ett nytt dokument.

Flerspråkig Textgenerering

Tolios AI-verktyg kan generera text på mer än 53 språk. Från blogginlägg till professionella artiklar och allt däremellan, Tolio gör det enkelt att kommunicera globalt till alla målgrupper. Välj helt enkelt språket du önskar i verktyget du använder.

AI Artikelguiden

Att skriva högkvalitativa artiklar har aldrig varit enklare tack vare Tolios AI-artikelguide. Med detta verktyg guidas du igenom hela skrivprocessen steg-för-steg och kan generera artiklar med stor anpassningsmöjlighet. För att använda Tolios AI-artikelguide gör du följande:

  • Specificera titeln på artikeln du vill skapa
  • Specificera nyckelord som du vill att artikeln ska fokusera på
  • Specificera de avsnitt som du vill inkludera i artikeln
  • Välj antal samtalspunkter per avsnitt
  • Specificera max antal ord per samtalspunkt
  • Specificera språk, nivå av kreativitet, artikellängd, och om texen ska skrivas i första, andra, eller tredje person.
  • Redigera och anpassa samtalspunkterna efter att de genererats av AI:n

Tolios Artikelguide förvandlar dina idéer till välskrivna artiklar med ett fåtal klick med en hög nivå av anpassning.

AI bildanalys

Tolios AI-bildanalysverktyg använder AI-vision för att analysera dina bilder. Ladda helt enkelt upp bilden du vill analysera och AI:n gör en grundlig analys av bilden. Du har även tillgång till ett promptbibliotek med färdiga prompts som du kan använda beroende på vad du vill att AI:n ska göra. När du är färdig har du högst upp till höger också möjlighet att exportera chattkonversationen i olika format.

AI-filchatt

Tolios AI-filchatt ger dig möjlighet att ladda upp ett Word, PDF, eller CSV-dokument för att låta AI analysera det. Denna funktion är värdefull om du behöver analysera dokument och dess innehåll och till exempel behöver extrahera den viktigaste informationen. Du laddar helt enkelt upp önskat dokument och specificerar hur du vill att AI:n ska analysera dokumentet. Du kan till exempel be AI:n att sammanfatta informationen i dokumentet eller be den skapa en presentation utifrån informationen. Förmågan att analysera stora mängder data med hjälp av AI är ovärderlig för att spara enormt med tid och effektivisera ditt arbete.

AI-webbchatt

Tolios AI-webbchatt är en funktion som gör det möjligt att analysera en webbplats med hjälp av AI. För att använda denna funktion skriver du in länken till hemsidan du vill analysera och specificerar vad du vill veta. Möjligheterna med detta verktyg är oändliga och du kan använda det på många olika sätt. Till exempel kan du analysera en konkurrents hemsida och be AI:n att ge feedback på vad hemsidan gör bra och vad den kan förbättra. Du kan också välja att analysera en webbplats för att extrahera den viktigaste informationen, och mycket mer.

Varumärkesröst

För att skapa mer relevanta texter som är anpassade till ditt varumärke har vi skapat funktionen ”varumärkesröst”. Denna funktion gör det möjligt att programmera AI:n så att den har en god förståelse för ditt företag och varumärke och därmed kan skapa mer relevanta och anpassade texter. Börja med att välja ”lägg till nytt varumärke”. Här specificerar du all relevant information om ditt varumärke så att AI:n vet vad du gör, vilka dina produkter är, din målgrupp, med mera. När du har skapat en varumärkesröst kan du välja denna för alla Tolios skrivverktyg. På så sätt kan AI:n skapa texter som är mer relevanta och bättre anpassade för ditt varumärke och din målgrupp.

AI Tal till Text (Talsyntes)

Tolio AI tal-till-text, även känt som talsyntes, gör det möjligt att syntetisera människoliknande röster utifrån text med hjälp av AI. Detta verktyg erbjuder mängder av funktioner för att anpassa och justera rösterna och resultatet så att det blir precis som du vill ha det. Välj bland en mängd olika språk, röster, och dialekter. Justera sedan rösterna med inställningar såsom talstil, rösteffekter, betoning, tonhöjd, hastighet, och mer. Möjligheterna med talsyntes-funktionen är oändliga. Tolio erbjuder en mångsidig plattform för att omvandla text till naturligt låtande tal, perfekt för podcasts, videoberättelser och mycket mer.

AI Tal till text (Transkribering)

Vill du konvertera tal till text? Tolios AI-drivna transkriberingsfunktion gör det möjligt att transkribera ljudfiler till text på sekunder istället för den tidskrävande processen att göra det manuellt. Börja med att ladda upp en ljud-eller videofil. Specificera detaljerna om transkriberingen i rutorna och tryck transkribera. På sekunder kommer AI:n att analysera rösterna i ljudfilen och presentera en transkribering.

AI Chatt

Tolios AI-chatt är en mångsidig funktion som kan användas på en mängd olika sätt.

Chattfunktionen erbjuder ett stort antal anpassade AI-chattassistenter som var och en programmerats för att vara en expert inom ett specifikt område och för ett specifikt syfte. Du kan därför använda dessa chattassistenter för att få information, tips, och råd, om en mängd olika saker. Väljer du till exempel chattassistenten ”skrivhandledare” kan du få tips och råd när du skriver en text. Du kan få feedback på en text du skrivit, få idéer på ämnen du kan behandla, och allt däremellan.

Utöver detta finns också möjligheten att skapa anpassade chattassistenter som du programmerar specifikt efter ditt syfte och användningsområde. Välj ”skapa anpassad chattassistent” och fyll i alla detaljer. Specificera sedan vad du vill att assistenten ska göra. Denna funktion erbjuder också möjlighet att programmera den ytterligare genom att ladda upp dokument som den kan analysera och lära sig av. Du kan till exempel ladda upp företagets riktlinjer för varumärkesröst och identitet och sedan kan medarbetare vända sig till denna chattassistent för att få svar på olika frågor om hur de ska göra olika saker och huruvida deras idéer är i linje med företagets varumärkesmanual.

Tolios skrivassistent passar in i varje affärsmodell, vilket hjälper dig att spara massor av tid. Oavsett om du skriver en akademisk uppsats, en affärsrapport eller marknadsföringsinnehåll är AI-chatten där för att stötta dig.

AI-mallar

Den mest centrala funktionen i Tolios plattform är AI-mallarna. Detta är verktyget du använder när du vill skapa olika typer av text. Tolio har tagit en annorlunda approach till skillnad från många andra AI-drivna skrivverktyg på marknaden genom att utveckla anpassade AI-mallar för varje enskild texttyp istället för att enbart erbjuda en skrivfunktion som ska hantera alla texttyper. Med förprogrammerade AI-mallar som vet exakt vilken typ av text du vill skapa och med mängder av anpassningsmöjligheter resulterar detta i smidigare textskapande men framförallt mer relevant och anpassat innehåll.

Börja med att välja en mall beroende på texten du vill skapa. Specificera sedan detaljer såsom språk, textlängd, kreativitet, och textlängd. Här har du även möjlighet att inkludera ditt varumärke om du har skapat en egen varumärkesröst i varumärkesröst-funktionen.

Inne på denna funktion har du också möjlighet att skapa egna anpassade AI-mallar beroende på typen av text du vill skapa. Tryck ”skapa mall” och specificera alla detaljer. På så sätt har du snabbt och enkelt tillgång till mallar som är anpassade för just det innehåll du vill skapa vilket möjliggör mer relevant och smidigare skapande av texter.

Med förprogrammerade mallar vet AI:n exakt vilken typ av text du vill skapa och kan därför producera mer relevant och anpassat innehåll. Resultatet är inte minst att skrivprocessen blir mycket enklare men resultatet blir också mer högkvalitativt.

AI-kod

Tolios AI-kodverktyg gör alla till ett proffs på att koda och programmera. Om du behöver koda eller programmera men saknar kunskap inom detta område har denna process nu blivit enklare än någonsin.

För att använda detta verktyg specificerar du programmeringsspråk och beskriver sedan vilken typ av kod eller funktion du vill skapa. Tryck generera kod och AI:n skapar sedan den kod du behöver på sekunder.

AI-textredigerare

Texterna som genereras för alla Tolios skivverktyg presenteras i en intuitiv och lättanvänd smart AI-textredigerare. Denna textredigerare ger dig full kontroll över slutresultatet och gör det möjligt att anpassa, justera, och utveckla texterna som AI:n skapar så att de blir precis som du vill ha dem.

Tolios textredigerare har integrerat AI-funktioner för att effektivisera och förbättra textredigeringsprocessen. Högst upp till vänster i textredigeraren hittar du symbolen ”AI”. Här berättar du vad du vill att AI:n ska göra med hela texten. Detta kan till exempel vara att lägga till specifik information eller utveckla texten. Bredvid AI-symbolen hittar du flera andra AI verktyg. Du använder denna funktion genom att markera delar av eller hela texten och sedan klicka på önskad åtgärd, såsom ”skriva om” förenkla språket”, ”ändra ton”, med mera.

Tolios AI-textredigerare kan naturligtvis användas på egenhand om du önskar skriva texter själv helt från grunden och vill ha hjälp av AI under skrivprocessen.

Tolios AI-textredigerare förenklar skriv-och redigeringsprocessen dramatiskt och gör det mycket smidigare, snabbare, och enklare, att producera högkvalitativa texter.Med Tolios textredigerare har du alltid möjlighet att redigera och anpassa ditt innehåll vilket ger dig full kontroll över det slutgiltiga resultatet.

Texten presenteras i en lättanvänd textredigerare. Här kan du anpassa och justera texten för att den ska passa perfekt för ditt specifika syfte.

Dokumenthantering

För att göra det så smidigt som möjligt att arbeta med dina texter finns fliken ”dokument” där du har möjlighet att samla textdokumenten du skapar. När du har skapat dokument i Tolios textverktyg har du möjlighet att namnge dokumentet och sedan lägga till det i någon av dina arbetsböcker. Klicka sedan på spara dokument för att spara det i ditt konto. Detta gör att du kan samla och organisera alla dina dokument på ett och samma ställe så att du enkelt kan komma tillbaka till dokumenten när du behöver det. Du har naturligtvis också möjlighet att exportera dokumentet direkt till olika dokumentformat.

AI Bildgenerering

Med Tolios verktyg ”AI-bilder har du möjlighet att snabbt och enkelt generera högkvalitativa bilder utifrån dina egna instruktioner med hjälp av AI. Tolios AI-bildgenereringsverktyg drivs av OpenAIs generativa AI Dalle och skapar bilder utifrån textinstruktioner.

Specificera bilden du vill skapa och specificera önskade detaljer i inställningarna till höger. Tryck sedan ”Generera” och låt AI:n skapa din önskade bild på sekunder.

AI textomskrivare

Tolios AI-textomskrivare gör det möjligt att skriva om texter på sekunder. Klistra in texten som du önskar skriva om och specificera sedan detaljerna i inställningarna. Detta verktyg ger dig också tillgång till din varumärkesröst (om du har skapat en sådan) vilket innebär att du till exempel kan be AI:n skriva om en text så att den låter mer som ditt varumärkes röst. Texten presenteras sedan i Tolios AI-textredigerare där du kan göra ytterligare anpassningar och justeringar, antingen själv, eller med de inbyggda AI-verktygen.

Smart redigerare

Tolios smarta redigerare är en helt vanlig textredigerare men som introducerar kraften av AI i ditt skrivande. Om du vill ha större frihet i ditt skrivande utan att vara begränsad av AI-mallar eller andra funktioner är Tolios smarta redigerare det självklara valet för alla dina skrivbehov.

Här kan du börja att skriva texter själv med tillgång till alla vanliga funktioner som du kan förvänta dig i en textredigerare. Utöver detta inkluderar denna AI-textredigerare som hjälper till att förbättra och effektivisera ditt skrivande. Du väljer därmed hur mycket eller lite du vill använda dig av AI i ditt skrivande och vilka delar av skrivandet som du vill ha hjälp med.

Klicka på symbolen ”AI” för att instruera AI:n vad den ska göra med hela texten. Verktyget bredvid använder du genom att markera specifika delar av din text och sedan väljer önskad åtgärd, vare sig det är att förenkla språket, justera stilen, eller översätta till annat språk.

På vänster sida har du dessutom tillgång till Tolios alla AI-mallar om det är så att du vill använda någon av mallarna för att skriva specifika delar av din text. Du bestämmer själv hur lite eller hur mycket du vill använda AI i ditt skrivande. Antingen kan du vända dig till AI för att få feedback och förslag på texter du skriver, eller så kan du låta AI:n skriva hela texten åt dig, från början till slut. 

En Plattform för Alla Dina Innehållsbehov

Upptäck Tolio – en omfattande lösning för innehållsskapande som erbjuder mycket mer än bara textgenerering. Med ett mångsidigt utbud av AI-drivna verktyg och en intuitiv och lättanvänd plattform gör Tolio det enklare än någonsin att skapa högkvalitativt innehåll snabbare, smidigare, och enklare.

Skräddarsydd för Ditt Företag

Med sina många anpassningsmöjligheter och funktioner gör Tolio det otroligt enkelt och smidigt att skapa relevant och anpassat innehåll med hjälp av AI.  Oavsett om du driver en startup, ett företag eller jobbar inom en organisation kan Tolios verktyg anpassas efter dina unika behov. Skapa professionella blogginlägg, marknadsföringsmaterial, akademiska uppsatser och mycket mer, allt med några klick.

Intuitiv och Flexibel Användning

Tolios plattform är utvecklad med målet att demokratisera användningen av AI. Av denna anledning har stor vikt lagts på att utveckla en plattform som är lättanvänd och som kan användas av alla, oavsett teknisk kompetens.Redigera, anpassa och finjustera ditt material med fullständig kontroll över slutresultatet.

Tidseffektivitet och Kreativ Frihet

Med hjälp av AI gör Tolio det möjligt att dramatiskt effektivisera ditt arbete och skapa mer högkvalitativt innehåll på kortare tid. En utmaning i dagens digitaliserade samhälle där kraven på att producera högkvalitativt innehåll i stor skala är högre än någonsin är att upprätthålla stor volym utan att kompromissa på kvalitet.Med Tolio kan du spara värdefull tid utan att kompromissa med kreativiteten. Vårt verktyg ger dig möjlighet att snabbt skapa och anpassa innehåll vilket frigör tid för andra viktiga aspekter av ditt arbete eller företag.

Mer än Bara Text

Medan verktyg som ChatGPT främst fokuserar på textgenerering går Tolio ett steg längre. Tolios plattform erbjuder inte bara textbaserat innehåll utan även avancerade funktioner som AI-genererade bilder, talsyntes, och interaktiva AI-chattbotar. Detta ger dig tillgång till alla verktyg du kan tänkas behöva i en och samma plattform.

Plattformen/funktioner

Vilka huvudfunktioner erbjuder Tolio?

Tolio erbjuder ett stort utbud av funktioner för en mängd olika behov. Tolio är i första hand ett AI-drivet skrivverktyg som erbjuder en mängd olika skrivverktyg för alla skrivbehov. Utöver detta erbjuder Tolios plattform också flera andra AI-verktyg som kan komma väl till hands under innhållsskapandet, däribland AI-bildgenerering, talsyntes, transkribering, AI-bildanalys, och mycket mer.

Hur använder jag AI-chattassistenten på Tolio?

För att använda Tolios AI-chattassistent loggar du in på plattformen och navigerar till fliken ”AI chatt” på vänster sida. Här kan du välja mellan ett stort utbud av AI-drivna chattasssitenter som var och en har utvecklats för att vara en expert inom ett specifikt område.

AI-assistenter är utvecklade för att hjälpa dig på en mängd olika sätt, vare sig det är att hämta information, få feedback på texter du skrivit, få hjälp att skriva eller förbättra texter, och mycket mer. Börja med att välja den chattassistent som passar dina behov och börja sedan att chatta. Du har också möjlighet att skapa en helt egen chattassistent baserat på just dina behov. För att göra detta klickar du ”skapa anpassad chattasistent” och specificerar sedan alla detaljer för hur du vill anpassa din chattassistent. 

Vilka språk stöder Tolios plattform?

Tolios plattform är tillgänglig på både engelska och svenska. Tolios verktyg är i sin tur utvecklade för att hantera ett femtiotal språk så att du snabbt och enkelt kan skapa innehåll för den målgrupp som du behöver. För att skapa innehåll på ett annat språk med AI börjar du med att välja det AI-verktyg du vill använda. Specificera sedan det önskade språket i rutan ”språk”.

Finns det en gräns för antalet texter jag kan generera per dag?

Antalet texter som du kan generera är inte begränsad till en viss tid utan baseras på antalet ord (krediter) som du har på ditt konto. Olika prenumerationsplaner har olika mängder ord som du kan använda per månad. Du kan använda dessa ord när som helst och hur du vill under varje månad. Efter varje månad förnyas antalet krediter som du har på ditt konto.

Har du köpt till krediter för ord separat läggs detta på ditt saldo och du kan använda dessa tills de är slut, oavsett om krediterna för din prenumeration förnyas. Antalet ord som du har tillgängliga att skapa text för visas i din profil inne på plattformen.

Kan jag använda Tolio för kommersiella ändamål?

Absolut! Affärsvärlden ställer idag allt högre krav på att producera högkvalitativt innehåll, särskilt text, i stor skala. Tolio är i första hand ett AI-drivet skrivverktyg som är utvecklat för att dramatiskt effektivisera och förbättra skrivprocessen. Utöver skrivverktyg erbjuder Tolios plattform också flera andra AI-verktyg som kan bidra till att effektivisera arbetsflöden, öka produktivitet, och hjälpa till med innehållsskapande.

I dagens affärsvärld behöver många skriva och skapa mer innehåll än någonsin tidigare. Detta gör Tolio särskilt värdefullt för dessa kommersiella ändamål. Samtidigt är behovet av att skriva något universellt som görs av alla, inklusive professionella, elever, lärare, hobbyskriventer, och många fler. Tolio utvecklades för att demokratisera användningen av AI och göra denna enormt kraftfulla teknik tillgänglig för alla, oavsett teknisk kompetens. Tolio är därför lämpad för alla, både för privata och kommersiella ändamål och passar alla olika typer av behov. Tolios stora utbud av mallar och AI-verktyg gör att alla typer av innehållsskapare och skribenter kan hitta verktyg som passar just deras syfte, behov, och användningsområden.

Stöder Tolio röst-till-text funktioner?

Ja! Tolio erbjuder en AI-driven transkriberingsfunktion (även kallad tal-till-text). Detta verktyg drivs av AI för att på ett precist sätt översätta röst på en mängd olika språk till text på sekunder. Denna funktion kan dramatiskt effektivisera transkriberingsprocessen och spara otaliga timmar jämfört med att göra det manuellt.

Vilka typer av text kan Tolio generera?

Tolio är ett mångsidigt verktyg som erbjuder en mängd olika skrivverktyg för alla behov och texttyper. Mot bakgrund av detta passar Tolio för alla skrivbehov och användare. Vare sig du är en marknadsförare som behöver skriva produtbeskrivningar eller annonstexter, en elev som behöver skriva uppsatser, en lärare som vill skriva provfrågor, en hobbyskribent som skriver kreativa berättelser, en kommunikatör som skriver e-mails, pressmedelanden, och affärsdokument, är Tolio verktyget för dig.

Med ett stort antal AI-mallar, anpassningsnmöjligheter, och verktyg att jobba med passar Tolio för alla skrivbehov och texttyper. Dessutom har du full kontroll över hur mycket eller lite du vill använda AI i ditt skrivande. Du kan antingen välja att låta AI skriva dina texter från grunden, från början till slut, eller så kan du använda AI mer som en assistent för att få idéer, feedback, hjälp med formuleringar och utkast, och liknande. Denna mångsidighet erbjuder stor frihet när det kommer till att använda AI i skrivandet då det bättre anpassar sig till alla tänkbara skrivbehov.

Erbjuder Tolio anpassningsbara mallar för dokument och texter?

Absolut! Även om Tolio erbjuder många olika mallar för en mängd olika texttyper ger Tolio också möjlighet att skapa egna mallar. Denna anpassningsbarhet gör att du enkelt kan skapa dina egna mallar som passar just den texttyp du behöver. Detta bidrar inte bara till mer högkvalitativa och relevanta texter utan även en mer effektiv skrivprocess. Utöver detta erbjuder plattformen också en ”Varumärkesröst”-funktion som innebär att du kan träna och programmera AI:n på ditt specifika varumärke. AI:n kan sedan använda denna information för alla andra skrivverktyg vilket möjliggör mer anpassade och relevanta texter för företag.

Hur hanterar Tolio flerspråkigt innehåll och översättningar?

Tolios AI-drivna skrivverktyg kan skapa text på mer än 50 olika språk. Tolios textredigerare innehåller också översättningsverktyg för att snabbt och enkelt kunna översätta text. Med AI-driven textproduktion på ett stort antal språk är det otroligt enkelt att skapa innehåll för olika marknader och målgrupper. Utöver textproduktion kan Tolio också användas för att skapa talsynteser på olika språk vilket kan vara användbart för demonstrationer, videos, med mera.

Hur ofta uppdateras Tolio med nya funktioner eller förbättringar?

Vi arbetar hårt med att ständigt ligga i framkant och kontinuerligt förbättra Tolio. Vi lägger kontinuerligt till nya funktioner till plattformen och förbättrar existerande funktioner baserat på våra användares feedback. Följ vår nyhetssida där vi annonsera nya uppdateringar och förbättringar på plattformen.

Vem är Tolio till för?

Tolios intuitiva och lättanvända plattform tillsammans med det stora urvalet av AI-drivna verktyg gör Tolio otroligt mångsidigt och därmed lämpligt för de flesta, både professionella och privata användare. Alla som någon gång skriver eller skapar innehåll kan ha dra stor nytta av Tolio genom att effektivisera sitt arbete, spara otaliga timmar, och dessutom skapa bättre och mer högkvalitativt innehåll. Även om alla som skriver kan ha nytta av Tolios plattform används plattformen särskilt av marknadsförare, kommunikatörer, lärare, PR-ansvariga, anställda, verksamheter, företagsledare, professionella skribenter, och många fler.