Priser & prenumerationer

Tolio Priser & prenumerationer

Att registera sig på Tolio är enkelt och smidigt! Vi erbjuder flera prenumerationsalternativ för att passa alla typer av användare och behov.

För att registrera ett konto besöker du denna sida https://tolio.se/register eller besöker Tolio.se och klickar på ”Registera dig” i högra hörnet. Vi erbjuder gratis demo-konton med ett begränsat antal krediter så att du kan utforska Tolios plattform och alla de verktyg som finns innan du bestämmer dig, eller så kan du välja att prenumerera på en plan direkt.

Du kan registrera dig antingen med ditt Google-konto eller din e-post adress.

När du har registrerat dig kommer du till Tolios plattform och kan börja utforska alla funktioner och verktyg. När du är redo att uppgradera ditt konto navigerar du till fliken ”Konto” i vänstra hörnet och klickar på ”prenumerationsplaner”. Här väljer du en prenumerationsplan som passar dina behov. Vad som inkluderas i varje plan specificeras i detalj under varje plan.

Du kan hålla koll på din användning genom att klicka på ”Instrumentpanel” högst upp i vänstra fliken. Här får du en överblick över hur många krediter du har tillgängliga för varje verktyg och hur många dokument du har skapat.

Årsplaner & månadsplaner

Du kan välja mellan årsplaner och månadsplaner. Årsplaner löper i 12 månader i taget och kan sägas upp när som helst. Planen löper då 12 månader ut. Betalning görs per 12 månader och innebär ett lägre pris än om du köper en månadsprenumeration.

Månadsplaner löper månadsvis och kan sägas upp när som helst

Du kan när som helst uppgradera eller nedgradera din prenumeration.  

Oavsett om du köper en månads-eller årsprenumeration förnyas dina krediter varje månad.

Köp av krediter

Om du behöver mer krediter för att skapa innehåll under din prenumerationstid har du möjlighet att köpa till ytterligare krediter. Detta gör du under samma flik, ”Prenumerationsplaner”. Du kan köpa krediter för ord, bilder, eller minuter.

Ord

Krediter för ord avser krediterna som används för att skapa text med AI. När du använder AI för att skapa text dras detta från ditt kontos saldo för ord.

Bilder

Krediter för bilder avser antalet bilder du kan skapa med Tolios AI-bildgenerator. Antalet bilder som du har tillgängliga indikeras din profil och när du använder AI-bildgenereringsverktyget.

Minuter

Minuter avser antal minuter som du kan skapa ljud med Tolios talsyntes-funktion.