AI-Skolan

Illustration AI

Skillnad mellan RPA och AI – Förklarat

Dagens företag och organisationer använder olika typer av tekniker i sin verksamhet i allt större grad idag. Digitaliseringen inom affärsvärlden är enorm och går i en otroligt snabb takt. Teknik hjälper företag och organisationer att effektivisera och förbättra sina verksamheter och öka produktiviteten och lönsamheten. Under särskilt det senaste årtiondet och framförallt de senaste åren

Skillnad mellan RPA och AI – Förklarat Läs mer »

Tolio Artificiell intelligens illustration

Vad är Artificiell Generell Intelligens (AGI)?

Artificiell intelligens är ett område som har gjort enorma framsteg under de senaste åren. Det har gått till att vara ett forskningsområde och någonting som bara stora organisationer haft tillgång till – till att vara något som nu blivit en integrerad del av mångas vardag. Artificiell intelligens blir alltmer utbrett inom en mängd olika områden

Vad är Artificiell Generell Intelligens (AGI)? Läs mer »

Artificiell intelligens illustration TOLIO

Vad Behöver AI för att Fungera? Komponenter av AI

Artificiell intelligens, förkortat AI, är en teknik som forskare länge fascinerats av och arbetat med. Samtidigt är det bara under de senaste åren som termen har fått genomslag hos den breda massan, framförallt i takt med att denna teknik blivit alltmer avancerad och tillgänglig för allmänheten. Utveckligen av artificiell går idag i en rasande takt

Vad Behöver AI för att Fungera? Komponenter av AI Läs mer »

Tolio Artificiell intelligens

Vem Uppfann Artificiell Intelligens? Detaljerad Genomgång

Artificiell intelligens har gjort enorma framsteg under de senaste åren och får tack vare detta en alltmer central plats i våra dagliga liv, vare sig det är för självkörande bilar, personliga assistenter, för att effektivisera vårt skrivande, förbättra innehållsskapandet, öka patientsäkerheten, eller någonting annat. Artificiell intelligens har blivit otroligt avancerad och kan nu utföra många

Vem Uppfann Artificiell Intelligens? Detaljerad Genomgång Läs mer »